Menu

Truyền thông

  • TBS Group và chiến lược kiện toàn chuỗi cung ứng
    13-10-2016

    TBS Group và chiến lược kiện toàn chuỗi cung ứng

    Qua hơn 25 năm đổi mới và phát triển,với khởi đầu là xưởng sản xuất da giày nhỏ, TBS Group ngày nay đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thời trang và đầu tư tài chính đa ngành có uy tín nhất định trong khu vực và quốc tế.

Thông Cáo Báo Chí

Để tìm hiểu thêm thông tin khác của TBS Group.

Thông tin liên lạc

Hãy liên lạc với bộ phận Truyền thông của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Phòng truyền thông

Tel:  +84 37 241 241
Email: press@TBSgroup.vn